Grow a seed
Change a life
Transform a nation
Mô hình hoạt động
01
Hỗ trợ tài chính

Chi trả khoảng 90% học phí của hầu hết trường Đại học công lập ở Việt Nam; và khoảng 50% sinh hoạt phí ở mức vừa phải và 80% chi phí chương trình đạo tạo ở VietSeeds.

02
Chương trình Mentoring

Chương trình mentoring 1-1 giúp các bạn hoạch định sự nghiệp tương lai. Mentor là các anh chị có cùng chuyên ngành hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mà các bạn sinh viên VietSeeds đang theo học.

03
Chương trình đào tạo

Trang bị cho các bạn sinh viên VietSeeds các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trong tương lai, khả năng Tiếng Anh, và quan trọng hơn hết, là giúp các bạn hiểu và thực hành chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần trọn đời (life-long well-being)

Tinh thần VietSeeds
Đền đáp Tiếp nối

Từ năm 2015, các sinh viên nhận học bổng VietSeeds đã thực hiện nhiều dự án xã hội. Các bạn đã tiếp cận được hơn 10,000 người và trực tiếp giúp ích cho 2,000 đối tượng hưởng lợi. Tinh thần "Đáp đền tiếp nối" giờ đây không bị giới hạn ở các nhà tài trợ, mentor, tình nguyện viên hay nhân viên chính thức của VietSeeds, mà tinh thần này đã lan tỏa đến các bạn sinh viên của chúng tôi - những người trẻ mà bản thân các bạn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Vì các bạn hiểu rằng, chúng ta luôn có gì đó để cho đi và "Cho đi cũng là nhận lại."

Testimonial

VIETSEEDS

Our 12-year journey

students

scholarships

%

employed

Join our global network of sponsors

Our sponsors & Partners
Bạn muốn hỗ trợ chúng tôi ?

Investing in VietSeeds scholars is transforming lives for  
marginalized youth in our community through higher education

Donate