VietSeeds Snap Learning

Dự án VietSeeds Snap Leaning được thực hiện với mong muốn nâng cao nhận thức về các kỹ năng nghề nghiệp trong tương lai cho các bạn sinh viên đại học ở Việt Nam, thông qua một chuỗi các video chất lượng và thực tế trên kênh VietSeeds Snap Learning. Diễn giả là quản lý cấp cao của các Tập đoàn và những người Việt trẻ thành danh, có ảnh hưởng trong lĩnh vực của họ. Các chủ đề VietSeeds Snap Learning lựa chọn chia sẻ dựa trên Báo cáo Tương lai của Nghề nghiệp (Future of Job 2016) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, bao gồm:

 

  1. Kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp.
  2. Kỹ năng tư duy phản biện.
  3. Kỹ năng sáng tạo.
  4. Kỹ năng quản trị con người.
  5. Kỹ năng cộng tác làm việc (làm việc nhóm).
  6. Trí tuệ cảm xúc.
  7. Kỹ năng đánh giá và ra quyết định.
  8. Tư duy định hướng dịch vụ.
  9. Kỹ năng đàm phán.
  10. Kỹ năng nhận thức linh hoạt.