Học bổng

Chúng tôi tạo nên những tác nhân thay đổi như thế nào?

Chương trình Đào tạo VietSeeds trang bị cho sinh viên kỹ năng nghề nghiệp và năng lực cần thiết, khả năng Tiếng Anh, và quan trọng hơn hết, là giúp các bạn hiểu để thực hành chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần trọn đời (life-long well-being). Từ đó, các bạn có thể trở thành những tác nhân thay đổi tích cực trong xã hội.

 

Mô hình đào tạo L.P.L (Learning of basic competencies - Practical learning - Learning by doing) gồm 3 cấu phần chính, được thiết kế với mong muốn giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng và phát triển năng lực: thông qua việc tiếp thu kiến thức nền tảng và quá trình đúc kết áp dụng các kiến thức này vào thực tế.

Phát triển năng lực cơ bản
  • Workshop và đào tạo về: Năng lực cảm xúc xã hội (SEL), Tư duy cầu tiến, quản lý tài chính cá nhân, Tiếng Anh,…
  • Tham vấn cá nhân
Học tập qua trải nghiệm
  • Học tập về kỹ năng, giá trị và đạo đức trong công việc thông qua chương trình RISE
  • Training Camp, Thư viện VietSeeds, hoạt động thể thao
  • Các buổi chia sẻ truyền cảm hứng và các phiên thảo luận
Học tập qua thực tế
  • Chương trình Career Buddy, hoạch định sự nghiệp 1-1
  • Thực tập ở các công ty
  • Triển khai Dự án Cộng đồng