Học bổng

Chương trình Mentor

Chương trình Mentor là chương trình cố vấn 1 - 1, mà ở đó một Mentee (là sinh viên nhận học bổng VietSeeds) sẽ có một Mentor đồng hành cùng với mình trên hành trình phát triển bản thân và hiện thực hóa ước mơ.

Mentee nhận được gì khi đồng hành cùng Mentor?
  • Được kết nối với một Mentor phù hợp, có thể cùng chung ngành nghề hoặc nhiều điểm chung khác. Mentor sẽ đồng hành với mentee cho đến khi tốt nghiệp.
  • Được tiếp nhận những kiến thức từ trải nghiệm thực tế của Mentor. Từ đó có những lựa chọn phù hợp cho hướng đi nghề nghiệp tương lai và giải quyết những vấn đề phức tạp trong cuộc sống.
  • Được dẫn dắt, hướng dẫn nhằm khám phá ra những năng lực tiềm ẩn của bản thân một cách rõ ràng nhất, từ đó có lộ trình phù hợp để đạt được mục tiêu đã đề ra.
  • Được tiếp thêm động lực để giúp mentee hoàn thiện bản thân trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
  • Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và tăng khả năng hiểu biết thông qua các buổi giao lưu giữa cộng đồng Mentors và Mentees.