Về chúng tôi

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm Nhìn

VietSeeds là một tổ chức phi lợi nhuận cam kết mang lại sự TIẾP CẬN BÌNH ĐẲNG trong giáo dục đại học cho TẤT CẢ sinh viên Việt Nam.

Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi là những hạt giống phá vỡ CHU KỲ ĐÓI NGHÈO ngay trong chính gia đình họ, để thay đổi cuộc sống, phục vụ cộng đồng và trở thành thế hệ CÔNG DÂN TÍCH CỰC và những NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI từ sự đa dạng về xuất phát điểm, nhằm thúc đẩy tác động xã hội tích cực.

Sứ Mệnh

VietSeeds đầu tư vào những sinh viên xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy khát khao thay đổi. Chúng tôi trao quyền cho các sinh viên của mình, để họ có thể theo đuổi cuộc sống trí tuệ phong phú và sự nghiệp vững vàng. Không chỉ tự chủ về tài chính mà còn là những công dân tích cực cống hiến cho xã hội, những người sống với sự tử tế như là một giá trị cốt lõi trong cuộc sống.

Giá Trị Cốt Lõi

Chính trực

Tất cả thành viên của tổ chức: nhân viên, sinh viên và các đối tác của chúng tôi luôn duy trì các tiêu chuẩn cao về đạo đức. Sự minh bạch trong công tác hoạt động như là một cam kết vững chắc đối với các nhà tài trợ của chúng tôi.

Tư duy

Chúng tôi tin rằng những cá nhân tin vào tài năng của họ có thể được phát triển thông qua tinh thần làm việc chăm chỉ, chiến lược tốt và sự hỗ trợ từ người có tư duy cầu tiến – Đây là giá trị cốt lõi để chúng tôi không ngừng phát triển.

Trao quyền

Chúng tôi không cung cấp giải pháp tức thời cho các em sinh viên. Thay vào đó, chúng tôi trao quyền thông qua việc trang bị cho các em những năng lực thiết yếu để thay đổi cuộc sống của mình với các cơ hội khác nhau từ khả năng của chúng tôi.

Cộng đồng

Chúng tôi nhận thức được rằng phát triển cộng đồng không chỉ là bổn phận, mà còn là niềm vinh dự. Điều lớn nhất chúng tôi nhận lại được là chính là lòng tốt và sự đồng cảm từ những người xung quanh. Giá trị này được chấp nhận trong các SEEDs và tất cả những người liên quan đến VietSeeds.

Ảnh hưởng

Chúng tôi tin rằng những hành động nhỏ tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi cố gắng tạo ra sự khác biệt tích cực trong mọi thứ đã đặt ra để hoàn thành, tạo ra sự ảnh hưởng trong hiện tại và và tương lai với tinh thần pay it forward.