Về chúng tôi

Hành Trình Của Chúng Tôi

Hơn 2500 suất học bổng được trao với tỷ lệ có việc làm 100% ngay sau khi tốt nghiệp

2011

11 học bổng, 11 nhà tài trợ.

2012

35 học bổng, 45 nhà tài trợ.

Thành lập chương trình cố vấn (mentor).

2013

70 học bổng, 80 nhà tài trợ, 40 cố vấn.

Nhận giấy phép 501c(3) dành cho NGO tại Mỹ.

2014

100 học bổng, 110 nhà tài trợ, 60 cố vấn, 12 tình nguyện viên nòng cốt.

Phát triển chương trình Momentum cùng với SEO-Vietnam.

2015

170 học bổng.

VietSeeds được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Lần đầu tiên triển khai chương trình nhà tài trợ doanh nghiệp.

2016

207 học bổng, 120 nhà tài trợ cá nhân, 135 cố vấn, 2 nhà tài trợ doanh nghiệp.

2017

224 học bổng, 130 nhà tài trợ cá nhân, 147 cố vấn, 10 nhà tài trợ doanh nghiệp và đối tác chiến lược.

2018

250 học bổng, 150 nhà tài trợ cá nhân, 160 cố vấn, 15 nhà tài trợ doanh nghiệp.

2019

300 học bổng, 170 nhà tài trợ cá nhân, 210 cố vấn, 20 nhà tài trợ doanh nghiệp.

2020

350 học bổng, 245 cố vấn và hơn 200 nhà tài trợ cá nhân, nhà tài trợ doanh nghiệp và đối tác chiến lược.

2023

400 sinh viên, gần 300 mentor, hơn 200 nhà tài trợ cá nhân & nhà tài trợ doanh nghiệp và đối tác chiến lược